• 8520
    0

    Theo lộ trình áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt mới cho dòng xe dung tích xy-lanh nhỏ, Kia Việt Nam đã đưa ra bảng giá xe Kia mới cho năm 2018, với mức giảm cao nhất 20 triệu đồng. Ngay khi bước sang năm 2018, Trường Hải đã đồng loạt giảm giá nhiều mẫu ...